Partiosanasto

Tähän on koottu muutamia partiossa eteen tulevia sanoja selityksineen. Osa termeistä voidaan lyhentää, lyhenne on merkitty sulkuihin.

 • Haikki on esim. leirillä tehtävä pienoisvaellus, kestoltaan 0-2 yötä. Yleensä pääosa varusteista jätetään haikin ajaksi leiriin. Haikkireitin varrella on monesti erilaisia suoritettavia tehtäviä. Haikki voidaan tehdä jalan, pyörällä, meloen, hiihtäen, ratsastaen jne.

 • Joukkue on seikkailijaikäisten toimintaryhmä. Joukkuetta johtaa sampo.

 • Lauma on sudenpentuikäisten toimintaryhmä. Laumaa johtaa laumanjohtaja. Kaverina hänellä voi olla laumanjohtajan apulainen (lja).

 • Lippukunnanjohtaja (lpkj): lippukuntaa johtava partiojohtaja. Apunaan hänellä on lippukunnanjohtajan apulainen (lpkja). Lippukunnanjohtaja saa koulutuksensa lippukunnanjohtajakurssilla.

 • Lippukunta (lpk): rekisteröty yhdistys, joka kokoaa yhteen tietyssä kaupungissa, kaupunginosassa, kunnassa tai kylässä toimivia partiolaisia

 • Partiojohtaja (pj): partiojohtajakurssin käynyt ja partiojohtajavaltakirjan omaava partiolainen. Partiojohtajat toimivat eri laissa johtotehtävissä lippukunnassa. Tunnusmerkkinä on partiohuivin kiinnittävä nahkainen huiviholkki ja partiopaidassa kannettava partiojohtajan merkki.

 • Väiski: leirilakki, "Väinämöisen lakki". Yleisin väiski on sininen puuvillakankainen kalottilakki, jossa valkoinen nauha kulkee ristiin päälaella. Joissain lippukunnissa käytetään omia väisekjä, joiden väritys noudattelee lippukunnan muita värejä. Muita partiopäähineitä ovat sininen baretti ja väiski-pipo. Joissain lippukunnissa käytetään "näkkäriä", huopaista "Baden-Powell- lakkia".

 • Sudenpennut - nykyisen ohjelman mukaisesti 7–9-vuotiaita partiolaisia

 • Seikkailija - nykyisen ohjelman mukaisesti 10-12-vuotiaita partiolaisia

 • Tarpoja - nykyisen ohjelman mukaisesti 12-15-vuotiaita partiolaisia

 • Samoaja - nykyisen ohjelman mukaisesti 15-17-vuotiaita partiolaisia

 • Vaeltaja - nykyisen ohjelman mukaisesti 18-22-vuotiaita partiolaisia

 • Aikuinen - nykyisen ohjelman mukaisesti yli 22-vuotiaita partiolaisia

 • Lippukunnan - partiotoiminnan perusyksikkö, joka toimii tietyllä alueella, esimerkiksi kaupunginosassa

 • Lippukunnanjohtaja eli lpkj - lippukunnan ylin johtaja

 • Partiopiiri - muodostuu alueelle toimivista lippukunnista, sen tehtävä on tukea alueelle olevia lippukuntia, suomessa on 11 partiopiiriä