Mitä partio on?

Partio on elämyksiä, toimintaa, tekemistä. Partio kokoaa Suomessa yhteen n. 75 000 ja koko maailmassa lähes 38 miljoona ihmistä.

Partion päämääränä maailman laajuisesti on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen ja itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Työkaluna päämäärän saavuttamiseksi käytetään partiomenetelmää. Partiomenetelmä koostuu kahdeksasta osasta, joita ilman partio ei olisi partiota.

Partiomenetelmä:

  • Sitoutuminen partion arvoihin

  • Symboliikka

  • Nousujohteisuus

  • vartiojärjestelmä

  • Tekemällä oppiminen

  • Aikuinen tuki

  • Päivän hyvä työ

  • Toiminta luonnossa

Partioon voit liittyä, kun aloitat koulusi. Yläikärajaa liittymiselle ei ole. Nuorimmat, alle kymmenvuotiaat, toimivat sudenpentuina. Tämän jälkeen toiminta jatkuu seikkailijoina, tarpojina ja samoajina. 18 ikävuoden jälkeen ollaan vaeltajia.

Partiojohtajan peruskurssin voi käydä sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta. Kurssin jälkeen voi toimia lippukunnassa erilaisissa partiojohtajan tehtävissä.

Aikuisille partio tarjoaa mahdollisuuksia toimia lippukunnassa esim. johtajana tai vaikka aktiivisena vanhempana. Tai vaikkapa laumanjohtajana!

Partio on kansainvälinen liike. Partiolaiset kuuluvat jäsenenä paitsi kansalliseen (SP) niin myös kansainvälisiin järjestöihin. Siksi kaikki Suomen partiolaiset pitävät partiopaitansa hihassa sekä WOSM:n että WAGGGS:N merkkiä.