Ikäkausitoiminta

Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Vekaravartio

Partio-ohjelma tiivistettynä

Läpi uuden partio-ohjelman kulkee ajatus matkanteosta. Elämä on kulkemista, etsimistä ja löytämistä. Matka kulkee erilaisissa maastoissa ja maisemissa, tilanteissa ja tunnelmissa. Siinä missä sudenpentu kulkee vielä lähellä kotipesää, seikkailija kulkee tutkimusmatkailijan lailla jo pidemmällä ja tarpoja taas ottaa haltuunsa jo haastaviakin maastoja. Samoaja liikkuu tunnustellen eri maastoja, kun vaeltajan kulku on jo päämäärätietoista. (ohjelma.partio.fi)

Ikäkausitoiminta jakautuu Toimareissa partio-ohjelman mukaan viiteen eri ikäkauteen:

Sudenpennut

Nuorimmat partiolaiset ovat sudenpentuja. Sudenpennut ovat 7-9 vuotta, (koululuokat 1-3). Ikäkauden kesto on kolme toimin­tavuotta. Sudenpennut kokoontuvat noin 8-12 hengen laumoissa, tytöt ja pojat omissaan. Laumaa johtaa vähintään vaeltajaikäinen akela. Sudenpentujen partio-ohjelma koostuu jäljistä, joita suoritetaan kolo-illoissa ja retkillä pääasiassa laulun, leikin ja askartelun keinoin. Viikoittaisten laumailtojen lisäksi sudenpennut retkeilevät vähintään kerran toimintakaudessa.

Seikkailijat:

Seikkailijat ovat 10-12 vuotiaita (koululuokat 4-6 syksy). Ikäkauden kesto kaksi ja puoli toimintavuotta. Seikkailijat kokoontuvat 5-15 hengen joukkueissa. Joukkuetta johtaa sampo. Joukkue jakaantuu vartioihin, joita johtaa yksi seikkailijoista vuorollaan. Toiminta seikkailijoissa on monipuolista - opetellaan luonnossa liikkumista, opitaan uusia taitoja, tutustutaan maailmaan. Monipuolinen seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista ja taitomerkeistä. Viikoittaisten kokousten lisäksi seikkailijat retkeilevät 2 kertaa toimintakaudessa.

Tarpojat:

Tarpojat ovat 13- 15 vuotiaita ja tarpojavaihe kestää 2,5 toimintavuotta. Tarpojat kokoontuvat viikoittain 4-8 hengen vartioissa, joita johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja (vj). Tukenaan vartionjohtajalla on vaeltajaikäinen tai aikuinen Luotsi. Tarpoja ohjelma koostuu tarpoista. Viikoittaisten kokousten lisäksi tarpojat retkeilevät vähintään kaksi kertaa toimintakaudessa.

Samoajat:

Samoajat ovat 15-17 vuotiaita ja samoajaikäkausi kestää kolme toimintavuotta. Samoajat kokoontuvat itsenäisesti vartioissa ja suorittavat aktiviteettaja taskuista. Samoajaohjelmaan kuuluvat mm. ryhmänohjaajakoulutus (ROK) ja ryhmän johtaminen. Samoaja vartioiden tukena on vaeltajaikäinen tai aikuinen Luotsi

Vaeltajat:

Suomalaisen partio-ohjelman viimeinen ikäkausi on vaeltajat. Vaeltajat ovat 18-22- vuotiaita. Reviiri on kasvanut, Suomi ja koko maailma on avoinna.

Vaikka partiotoiminnan varsinainen painopiste on lapsuudessa ja nuoruudessa, on mielekästä toimintaa tarjolla myös aikuisille.

Onko sinulla itselläsi partiotaustaa, mutta alle partioikäinen lapsi tai lapsia ja toiminta kiinnostaa? Lippukunnassamme on aloittanut vekarapartio, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja toimii viikkotoiminnan sidosryhmänä. Jos kiinnostuit, kysy lisää lpkj(at)toimarit.fi.